ürkiye’nin ilk uygulamalı teknoparkı olan Teknopark Ankara içerisinde, tamamen yerli sermaye ile kurulan ve yerli beyin gücünü esas alan Nevkod Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti., alanında uzman genç ve dinamik kadrosu ile gerek Ar-Ge projelerinde gerekse diğer yazılım projelerinde kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmet vermektedir.

nevkod olarak,

KURUMSAL IT DANIŞMANLIĞI

  • Kaliteli hizmet verilmesi esastır.
  • Temelde amaç kurumların hedeflerine kendi imkanları ile ulaşmalarını sağlamaktır.
  • Kurumun, kuruluşun veya firmanın mevcuttaki iş süreçleri detaylı şekilde analiz edilir.
  • Bu süreçler izlenirken özellikle kurum için hayati öneme sahip kilometre taşları denebilecek alanların tespitleri yapılır.
  • Tespitler neticesinde kurum için çok önemli olan bu alanlardaki Veri Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Yönetimi, Takip ve Raporlama süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğine bakılır.
  • Sonuç itibariyle kuruma yeni iş modelleri ve iş süreçleri önerilebileceği gibi mevcut süreçlerde yapılması gereken iyileştirmeler detaylı bir şekilde raporlanır.
  • Bu süreçlerde özellikle mevcuttaki alt yapılarının daha etkin ve efektif kullanmaları için kurumsal IT stratejilerinin belirlenmesi ve yatırımlarının yapılmasında yönlendirmeler yapılır.
  • Bu yönlendirmeler yapılırken günümüz son teknolojik gelişmeler ışığında ilgili danışmanlık hizmetleri verilir.
  • Yapılan danışmanlık faaliyetlerinin sonuçları yine izlenerek kuruma/kuruluşa veya firmaya raporlar sunulur.