www.nevkod.com.tr

Nevkod Kurumsal IT Danışmanlığı

Şirketlerdeki bilgi sistemleri altyapısının düzgün ve gerektiği şekilde çalışmasını temin etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, şirketin günlük ve gelecekteki olası bilgi sistemleri ihtiyaçları sürekli olarak takip edilerek, ortaya çıkması mümkün darboğazların önceden saptanması ve çözüme yönelik çeşitli önerilerin ortaya konulmasıyla
bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliği sağlanır.

Kaliteli hizmet verilmesi esastır.

Temelde amaç kurumların hedeflerine kendi imkanları ile ulaşmalarını sağlamaktır. Kurumun, kuruluşun veya firmanın mevcuttaki iş süreçleri detaylı şekilde analiz edilir. Bu süreçler izlenirken özellikle kurum için hayati öneme sahip kilometre taşları denebilecek alanların tespitleri yapılır. Tespitler neticesinde kurum için çok önemli olan bu alanlardaki Veri Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Yönetimi, Takip ve Raporlama süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğine bakılır.

Veri Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Yönetimi, Takip ve Raporlama

Sonuç itibariyle kuruma yeni iş modelleri ve iş süreçleri önerilebileceği gibi mevcut süreçlerde yapılması gereken iyileştirmeler detaylı bir şekilde raporlanır. Bu süreçlerde özellikle mevcuttaki alt yapılarının daha etkin ve efektif kullanmaları için kurumsal IT stratejilerinin belirlenmesi ve yatırımlarının yapılmasında yönlendirmeler yapılır. Bu yönlendirmeler yapılırken günümüz son teknolojik gelişmeler ışığında ilgili danışmanlık hizmetleri verilir. Yapılan danışmanlık faaliyetlerinin sonuçları yine izlenerek kuruma/kuruluşa veya firmaya raporlar sunulur.

Özel Üretilmiş Proje ve Kaynak Çözümleri

Alışılagelmiş kalıplarla üretilmiş projeler değil firmaların hedeflerine uygun sonuçlar ve en iyi özellik araştırmaları sonucu üretilen projeler üretiyoruz.